Средња школа “17. септембар“ у Лајковцу

 План уписа у школској 2012/2013. 

 

Машински техничар за компјутерско конструисање – 30 ученика

Електротехничар рачунара – 60 ученика

Економски техничар – 30 ученика

Аутомеханичар -10 ученика, бравар -10 ученика, заваривач – 10 ученика: 1 одељење

Електромонтер мрежа и постројења  – 15 ученика, електромеханичар за машине и опрему – 15 ученика: 1 одељење

                                                                                         Горан Милинчић, психолог школе  

Advertisements