Socijalna percepcija je proces opažanja osoba i grupa, odnosa medju pojedincima u grupii među grupama, obrazaca ponašanja preko kojih se ti odnosi ispoljavaju.Oblici socijalne percepcije su:  opažanje osoba i osobina pojedinca, samoopažanje, opažanje emocija, opažanje grupa, opažanje odnosa među osobama i grupama i opažanje obrazaca ponašanja.

Sa pojmom percepcije se najčešće povezuje opažanje osoba, jer su osobe za nasupadljiviji iskustveni objekti od bilo koje vrste nepersonalnih objekata. Pokretanje procesa opažanja osoba, njihov tok i ishod zavise od karakterističnih svojstava drugeosobe kao objekta, subjekta i aktera, naše sopstvene osetljivosti za pojedine vrste draži i podataka, naše motivisanosti da uočimo prisustvo ili odsustvo određenih svojstava drugeosobe i konteksta ili situacije u kojoj se ti procesi odvijaju. Prilikom opažanja neke osobe,uobičajeno je da se toj osobi pridaju određena svojstva, osobine i namere. Međutim,opažanje osoba je u većoj meri zaključivanje na osnovu iskustva i pod uticajemmotivacije nego čisto opažanje fizičkog objekta. Pored opažanja određenih fizičkihkarakteristika ono sadrži i ocene o osobinama, emocijama i drugim svojstvima prisutneosobe. Na opažanje utiču: individualne razlike među opažačima, različit odnos prema drugima igrupama, uticaj kulture, važnost primarne socijalizacije, usvojeni obrasci ponašanja, pripadnost istim grupama, sličnost opažača i posmatrane osobe i sličnost bazičnihsvojstava ličnosti.

Advertisements