559006_563675603658832_94321998_n.jpg

Advertisements

ЧОС

У припреми је ЧОС на тему “Какву школу желимо“. Реализација часа је 31. маја 2013. О времену одржавања часа, следи обавештење.

Средња ш…

Средња школа “17. септембар“ у Лајковцу

 План уписа у школској 2012/2013. 

 

Машински техничар за компјутерско конструисање – 30 ученика

Електротехничар рачунара – 60 ученика

Економски техничар – 30 ученика

Аутомеханичар -10 ученика, бравар -10 ученика, заваривач – 10 ученика: 1 одељење

Електромонтер мрежа и постројења  – 15 ученика, електромеханичар за машине и опрему – 15 ученика: 1 одељење

                                                                                         Горан Милинчић, психолог школе  

Profesionalno informisanje i profesionalno savetovanje

Sve sto zelite da pitate u vezi vaseg izbora zanimanja, mozete to uciniti utorkom i sredom od 13 do 16 casova.

Reklama za Mrezu prosvetnih radnika Srbije

http://www.fotobabble.com/m/dHhnUXVtQUtaK1E9

Reklama za Mrezu prosvetnih radnika Srbije.

Socijalna percepcija

Socijalna percepcija je proces opažanja osoba i grupa, odnosa medju pojedincima u grupii među grupama, obrazaca ponašanja preko kojih se ti odnosi ispoljavaju.Oblici socijalne percepcije su:  opažanje osoba i osobina pojedinca, samoopažanje, opažanje emocija, opažanje grupa, opažanje odnosa među osobama i grupama i opažanje obrazaca ponašanja.

Sa pojmom percepcije se najčešće povezuje opažanje osoba, jer su osobe za nasupadljiviji iskustveni objekti od bilo koje vrste nepersonalnih objekata. Pokretanje procesa opažanja osoba, njihov tok i ishod zavise od karakterističnih svojstava drugeosobe kao objekta, subjekta i aktera, naše sopstvene osetljivosti za pojedine vrste draži i podataka, naše motivisanosti da uočimo prisustvo ili odsustvo određenih svojstava drugeosobe i konteksta ili situacije u kojoj se ti procesi odvijaju. Prilikom opažanja neke osobe,uobičajeno je da se toj osobi pridaju određena svojstva, osobine i namere. Međutim,opažanje osoba je u većoj meri zaključivanje na osnovu iskustva i pod uticajemmotivacije nego čisto opažanje fizičkog objekta. Pored opažanja određenih fizičkihkarakteristika ono sadrži i ocene o osobinama, emocijama i drugim svojstvima prisutneosobe. Na opažanje utiču: individualne razlike među opažačima, različit odnos prema drugima igrupama, uticaj kulture, važnost primarne socijalizacije, usvojeni obrasci ponašanja, pripadnost istim grupama, sličnost opažača i posmatrane osobe i sličnost bazičnihsvojstava ličnosti.

Enigma konflikta

Konflikti su stari koliko i čovečanstvo i nemoguće je zamisliti jednu organizovanu zajednicu bez njih. Jer,  kako bi naš narod rekao: sto ljudi sto ćudi. Međutim, iako se stalno susrećemo sa njima,  još uvek nismo postali imuni i oni nas veoma često dovode do frustracija, mentalne iscrpljenosti, stanja očaja, a vrlo često i do blažih oblika depresije.Dr Friedrich Glasl, ekonomista i konsultant za organizaciju, specializovan za rešavanje konflikata, kaže: “Konflikti do te mere utiču na našu sposobnost shvatanja i mišljenja da nismo u stanju jasno videti stvari oko nas i u nama samima. Kao da naše oči gube sposobnost vida, a naš poglad na nas same i na suprotnu stranu u konfliktu postaje sve jednostraniji i iskrivljeniji. Naša sposobnost razmišljanja ostaje zarobljena, a da mi toga nismoni svesni.“Naša sposobnost razmišljanja ostaje zarobljena, a da mi toga nismo ni svesni.“

U svakodnevnom životu konflikti se često poistovećuju sa svađom, sukobom interesa, upotrebom sile ili bitkom u kojoj se mora pobediti. Kada se nađemo u “konfliktnim situacijama” pokušavamo da iz njih brže bolje pobegnemo a da pritom ne znamo od čega i zašto bežimo.Ilise grčevito borimo sa željom da postignemo… nešto… nešto… što ni sami vrlo često ne znamo da definišemo.

Šta su u stvari konflikti? Da li su svi konflikti isti? Kako uopšte dolazimo do njih? Zašto toliko loše utiču na nas? Da li ih je moguće izbeći? Da li u konfliktima ima nečega dobrog? Kako ih rešiti? Ovu su samo neka od pitanja čiji bi odgovori pomogli u razrešavanju ove čuvene enigme zvane KONFLIKT.